نقش مراجع تقلید در شکل گیری کتابخانه حرم حضرت معصومه(س) /گزارشی از کتب اهدایی جدید به کتابخانه آستان مقدس

مدیر کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) مطرح کرد: نقش مراجع تقلید در شکل گیری کتابخانه حرم حضرت معصومه(س) /گزارشی از کتب اهدایی جدید به کتابخانه آستان مقدس حوزه/ عباسی یزدی گفت: طی سه ماهه چهارم سال ۹۹ تعداد ۲۸۰۱ جلد کتاب چاپی و ۴۵ جلد کتاب چاپ سنگی سربی …